› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 - KIM 09.2019
numer wpisu 1892, data dodania 2012.10.16, odsłon 17700, edytuj
Elbląg 82-300, ul. Polna  8A
tel. 55 625 84 01

O przedszkolu

Przedszkole Specjalne jest integralną częścią Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Polnej w Elblągu. Placówka obejmuje edukacją dzieci w wielu przedszkolnym, oraz opieką specjalistyczną dzieci od 0 do 8 lat, w tym:

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
- dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, 
upośledzeniem umysłowym) 
 
Placówka organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci dziecka w zakresie: 
- rozwoju motorycznego,
- stymulacji polisensorycznej,
- rozwoju mowy i języka,
- orientacji i poruszania się w przestrzeni,
- usprawniania widzenia i słuchu, 
- umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku
 
Zajęcia edukacyjne i specjalistyczne prowadzą wykwalifikowani pedagodzy i specjaliści, w tym:
 
- psycholog
- logopeda – 1
- rehabilitant  – 1
- oligofrenopedagog –  11   
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –  6
- pedagog terapeuta  – 1
- terapeuta Integracji Sensorycznej – 1 
 
Baza placówki stanowią gabinety specjalistyczne wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracy również z malutkim dzieckiem.
- gabinet logopedyczny – 1
- sala rehabilitacyjna – 1
- gabinet terapii pedagogiczno - psychologicznej – 1
- sala do prowadzenia terapii z zakresu  Integracji Sensorycznej – 1
- sala dostosowana do prowadzenia zajęć o charakterze polisensorycznym – 1
- sprzęt do terapii Integracji Sensorycznej
-sprzęt do zajęć korekcyjnych i rehabilitacji ruchowej
- zestaw oprogramowania komputerowego do prowadzenia zajęć logopedycznych wraz z tablicą komunikacyjną, ekranem, rzutnikiem i laptopem
-pomoce do stymulacji zmysłu wzroku, słuchu, dotyku
- wyposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt wspierający rozwój ruchowy dzieci
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.