› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 - KIM 09.2019
pokaż według
wyszukaj

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

opieka i pomoc › Fundacje i stowarzyszenia
ul. 1-go Maja 37, Elbląg
tel. / kom. (55) 233-82-10

Klub Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową

opieka i pomoc › Fundacje i stowarzyszenia
ul. 1-go Maja 37, Elbląg
tel. / kom. (55) 233-82-10
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.