› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Czy zdecydujesz się posłać 6-latka do szkoły zamiast do przedszkola?

Warunki rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych – rok szkolny 2018/2019

› rozwój i edukacja ponad rok temu    2.02.2018
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu,Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, fot. Marcin Mongiałło

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
    
 Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:
-  na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności 
-    na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego  elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).

Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego. 

Kryteria naboru przyjęte uchwałą nr XXV/480/Rady Miejskie w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r

 1. kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg – 20 pkt       
 2. kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg – 8 pkt       
 3. rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 4       
 4. wielodzietność rodziny kandydata – 3       
 5. miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się  w obwodzie szkoły – 2       
 6. kandydat, którego krewni lub osoby pomagające  w sprawowaniu opieki mieszkają  w obwodzie szkoły – 2     

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg  na rok szk. 2018/2019


 Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl  

Od września 2018 r. rozpocznie działalność Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu, przy ul. Agrykola 6

Przedstawiamy terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej (klasa piłki nożnej)

Wszelkie czynności związane z rekrutacją należy dopełnić w szkole przy ul. Agrykola 6  (obecnie Gimnazjum nr 5)

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  a także terminy składania dokumentów do klas I sportowych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg  na rok szkolny 2018/2019

Uwaga!

Terminy naboru  do pozostałych klas sportowych (od klasy II do VIII)  Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu (przy ul. Agrykola 6) na rok szkolny 2018/2019 podane zostaną w późniejszym terminie

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 4

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 1
  ZASKOCZONY
 • 1
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 1
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.