› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

galeria zdjęć

wszystkie ›

Czy zdecydujesz się posłać 6-latka do szkoły zamiast do przedszkola?

Regulamin korzystania z placu zabaw - bezpieczna zabawa

› bieżące 9 miesięcy temu    7.04.2020
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Regulamin korzystania z placu zabaw - bezpieczna zabawa

Plac zabaw to szczególne miejsce w przestrzeni publicznej - zaprojektowane i wykonane dla najmłodszych członków naszego społeczeństwa,w celu zaspokojenia ich prawa do zabawy oraz z myślą o ich zdrowiu i bezpieczeństwie. Inwestor wykonujący plac zabaw dla dzieci jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich norm i przepisów regulujących kwestie związane z realizacją projektu. Obowiązkowym elementem każdego miejsca rekreacji dla dzieci jest regulamin placu zabaw, który w prosty i czytelny sposób prezentuje wszystkie zasady dotyczące korzystania z tej przestrzeni. Co powinien zawierać regulamin placu zabaw? Jak bezpiecznie korzystać z placu zabaw?

Regulamin placu zabaw - podstawa prawna

Plac zabaw jest inwestycją podlegającą przepisom prawa budowlanego, mimo że sam budową nie jest. Wszystkie urządzenia i konstrukcje wchodzące w skład placu zabaw: od huśtawek i domków, przez trampoliny i zjeżdżalnie, po piaskownice, kosze na śmieci i ławki - są elementami małej architektury i to one muszą być zgodne z przepisami Ustawy o prawie budowlanym, a także wszelkimi normami Unii Europejskiej (w szczególności: PN-EN 1176 i PN-EN 1177). Plac zabaw, jako miejsce rekreacji, pojawia się w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 19 i § 40).

Najważniejsze obowiązki właściciela / zarządcy placu zabaw

Obowiązek umieszczenia w odpowiednim miejscu (łatwo dostępnym, dobrze widocznym, w pobliżu wejścia na plac zabaw) Regulaminu placu zabaw nakłada na właściciela / zarządcę obiektu Ustawa o prawie budowlanym, a konkretnie art. 5 i art. 61. Skonstruowanie odpowiedniego regulaminu oraz jego właściwe umiejscowienie na placu zabaw to jeden z podstawowych sposobów realizacji przez właściciela / zarządcę obiektu obowiązków wynikających ze stosownych zapisów Ustawy o prawie budowlanym i innych rozporządzeń

Zgodnie z tymi przepisami właściciel / zarządca jest ponadto zobowiązany m.in. do: 

 • spełnienia podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (w tym: nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności), 
 • utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami (w tym dokonywania regularnych przeglądów i konserwacji oraz przeprowadzania prac porządkowych),
 • użytkowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznych,
 • zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

Czym jest i jak powinien wyglądać regulamin placu zabaw?

Regulamin placu zabaw, jak już wspomniano wyżej, jest obowiązkowym elementem wyposażenia każdego miejsca rekreacji. Tablica informacyjna z regulaminem stanowi równocześnie element małej architektury, co oznacza, że podobnie jak inne urządzenia i konstrukcje na placu zabaw, podlega przepisom Ustawy o prawie budowlanym. Tablica powinna być zainstalowana z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie ze sztuką budowlaną, w dobrze widocznym miejscu.

Co powinien zawierać regulamin placu zabaw?

Regulamin placu zabaw powinien zawierać spis zasad dotyczących korzystania z danego miejsca (ogólnie) oraz zasad korzystania ze znajdujących się na nim urządzeń i konstrukcji. W Regulaminie nie powinno ponadto zabraknąć numerów alarmowych oraz danych kontaktowych do administratora placu zabaw (właściciela lub zarządcy). 

Najważniejsze informacje, zasady i wytyczne, które powinny znaleźć się w regulaminie placu zabaw: 

 • informacja o konieczności zapoznania się z regulaminem przez każdego użytkownika obiektu - osobę dorosłą i dziecko,
 • informacja o tym, kto może korzystać z urządzeń i konstrukcji znajdujących się na placu zabaw (wskazanie ewentualnych ograniczeń wiekowych, wagowych lub długości ciała użytkownika),
 • instrukcje korzystania z urządzeń i konstrukcji znajdujących się na placu zabaw - instrukcja może być przedstawiona również za pomocą czytelnych grafik / piktogramów, które umożliwią jej zrozumienie także dzieciom,
 • wskazanie zakazów związanych z korzystaniem z urządzeń i konstrukcji znajdujących się na placu zabaw (np. zakaz wspinania się na dachy domków czy zeskakiwania z platform wysokich konstrukcji),
 • informacja o zakazie spożywania alkoholu na terenie placu zabaw, 
 • informacja o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na terenie placu zabaw,
 • spis najważniejszych numerów alarmowych,
 • dane kontaktowe do właściciela / zarządcy / administratora placu zabaw. 

Jak bezpiecznie korzystać z placu zabaw?

Odpowiednio zaprojektowany i przygotowany teren, właściwie dobrane i wykonane podłoże amortyzujące oraz bezpieczne urządzenia i konstrukcje to podstawa! Musimy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo na placu zabaw zależy również od nas! Obowiązkiem wszystkich użytkowników placów zabaw (zarówno dzieci, jak i ich dorosłych opiekunów) jest zapoznanie się z zapisami regulaminu danego miejsca rekreacji, a następnie stosowanie się do wszelkich wytycznych znajdujących się w tym dokumencie oraz ścisłe przestrzeganie zakazów. 

Podsumowanie 

Plac zabaw to z założenia bezpieczna przestrzeń, którą dzieci mogą swobodnie eksplorować, realizując własne pomysły na rozmaite zabawy oraz korzystając z nowoczesnych, sprawnych i spełniających wszelkie normy urządzeń i konstrukcji. Regulamin placu zabaw, będący obowiązkowym elementem jego wyposażenia, to zbiór najważniejszych zasad dotyczących bezpiecznego korzystania z miejsca rekreacji. Jak bezpiecznie korzystać z placu zabaw? Zgodnie z regulaminem!

Za pomoc w napisaniu artykułu dziękujemy firmie Activeline, producentowi placów zabaw i siłowni zewnętrznych z Lublina. Zespół Activeline gwarantuje swoim Klientom doskonałe projekty (skrojone na miarę potrzeb i oczekiwań) i najwyższą jakość urządzeń i konstrukcji (zgodnych ze wszystkimi normami i przepisami). Regulaminy placów zabaw i siłowni zewnętrznych? Obecne, oczywiście!

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.