› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 - KIM 09.2019

galeria zdjęć

wszystkie ›

Czy zdecydujesz się posłać 6-latka do szkoły zamiast do przedszkola?

Ponad 8 mln zł na rozwój szkolnictwa zawodowego w Elblągu

› inwestycje miejskie ponad rok temu    7.12.2017
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Ponad 8 mln zł na rozwój szkolnictwa zawodowego w Elblągu fot. Bartłomiej Ryś (archiwum elblag.net)

30 listopada 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektów „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” oraz „EL – Zawodowcy XXI wieku- dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Miasto otrzyma z funduszy unijnych ponad 8 mln zł na bardzo potrzebne inwestycje.

„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

Czas realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019

Wartość całkowita wniosku: 7 872 647,77 zł,

w tym wartość dofinansowania: 6 996 087,73 zł

Grupę docelową stanowi 61 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w 7 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej w okresie 1 stycznia 2018 do  31 grudnia 2019 r.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w liczbie 61.

Działania będą realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale 26 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia:

 • modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół,
 • kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,
 • praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach projektu doposażone zostaną następujące pracownie:

ZST:

- PRACOWNIA ANALITYCZNO-CHEMICZNA-dot.1 kierunku: technik analityk

- PRACOWNIA OGÓLNOBUDOWLANA (BUDOWNICTWA I INŻYNIERII SANITARNEJ) -dot.1 kierunku: technik budownictwa

- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GEODEZYJNA-dot.1 kierunku: technik architektury krajobrazu

ZST-I:

- PRACOWNIA WITRYN INTERNETOWYCH I MULTIMEDIÓW-dot.1 kierunku: technik informatyk

- PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ-dot.1 kierunku: technik organizacji reklamy

- PRACOWNIA PLANOWANIA I REALIZACJI-dot.1 kierunku: technik logistyk

ZSEiO:

- PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MULTIMEDIÓW-dot.1 kierunku: technik organizacji reklamy

- PRACOWNIA SPRZEDAŻY USŁUG REKLAMOWYCH-dot.1 kierunku: technik organizacji reklamy

- PRACOWNIA LOGISTYKI I ŚRODKÓW TRANSPORTU-dot.1 kierunku: technik logistyk

CKZiU:

- PRACOWNIA FRYZJERSKA -dot.2 kierunków: fryzjer, technik usług fryzjerskich

- PRACOWNIA ELEKTRONICZNA-dot.4 kierunków: monter elektronik, technik elektronik, technik elektryk, elektryk

- PRACOWNIA ELEKTRYCZNAdot.4 kierunków: monter elektronik, technik elektronik, technik elektryk, elektryk

- PRACOWNIA SAMOCHODOWA- dot. 3 kierunków: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik

- PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO- dot. 3 kierunków: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik

- PRACOWNIA JĘZYKOWA- dot. 4 kierunków: monter elektronik, technik elektronik, technik elektryk, elektryk

- PRACOWNIA CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH- dot. 1 kierunku: technik cyfrowych procesów graficznych

- PRACOWNIA ADMINISTRACJI- dot. 1 kierunku: technik administracji

- PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI- dot. 1 kierunku: technik rachunkowości

- PRACOWNIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY- dot. 1 kierunku: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

- PRACOWNIA FLORYSTYCZNA- dot. 1 kierunku: florysta

ZSiŚiU:

- PRACOWNIA ANALIZY BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ ORAZ PROJEKTOWANIA FRYZUR-dot.2 kierunków: fryzjer, technik usług fryzjerskich

- PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII PRZETWARZANIA DREWNA-dot.2 kierunków: technik technologii drewna, stolarz

- PRACOWNIA SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH- dot. 1 kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO- dot. 1 kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

-PRACOWNIA EKSPLOATACJI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYKI- dot. 1 kierunku: technik energetyk

SOSW1:

- PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU KUCHARZ- dot. 1 kierunku: kucharz

- PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU STOLARZ- dot. 1 kierunku: stolarz.

„EL – Zawodowcy XXI wieku- dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Czas realizacji: 01.01.2017 – 31.11.2019

Wartość całkowita wniosku: 1 411 004,40 zł,

w tym wartość dofinansowania: 1 269 861,40 zł

Grupę docelową stanowi 357 uczniów/słuchaczy w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 357 uczniów 6 elbląskich zespołów szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców w okresie 1 grudnia 2017 do 30 listopada  2019 r. W projekcie zaplanowano następujące zadania:

 • przeprowadzenie diagnozy uczniów/słuchaczy pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich
 • kursy i szkolenia zawodowych dla uczniów/słuchaczy powiązane z profilem kształcenia oraz wyposażające w miękkie kompetencje pracownicze
 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy
 • kursy przygotowawcze na studia dla uczniów organizowane we współpracy ze szkołami wyższymi.
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.