› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

galeria zdjęć

wszystkie ›

Czy zdecydujesz się posłać 6-latka do szkoły zamiast do przedszkola?

Ośmiu Wspaniałych z Elbląga

› bieżące 16 dni temu    28.03.2024
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Ośmiu Wspaniałych z Elbląga fot. Nadesłane.

W Ratuszu Staromiejskim odbyła  się XXVI Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego. Podczas uroczystości poznaliśmy młodzież, która zasłużyła na uznanie za swoją działalność w wolontariacie. 

- Wielokrotnie powtarzam, że mamy wspaniałą młodzież, która często podejmuje działania między innymi na rzecz osób starszych, chorych, czy potrzebujących. Dziękuję za wielkie  serca. Serdecznie gratuluję wyróżnionym dziś 8 Wspaniałym, ale też ich rodzicom, nauczycielom i instytucjom, w których się udzielają - mówił Prezydent Witold Wróblewski.

Przesłanie konkursu jest niezwykle proste: Wystarczy niewielu, by zmienić tak wiele. Warto więc nagradzać tych, którzy swoją postawą społeczną szczególnie wyróżniają się na tle swoich rówieśników. 

Konkurs realizowany jest w wielu miastach Polski, Elbląg może poszczycić się siedmiokrotnie zdobytą nagrodą Ogólnopolskiego Laureata Konkursu. 

W tegorocznej edycji konkursu spośród złożonych wniosków indywidualnych Jury, pod przewodnictwem Pani Ireny Sokołowskiej przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej  w Elblągu, wybrało osiem młodych osób, którym przyznano nagrody. Do grona „elbląskich wspaniałych” dołączyli kolejni laureaci:

Nikola Orzoł - Szkoła Podstawowa nr 15
Antonina Sawicka - Szkoła Podstawowa nr 15 
Urszula Mincewicz - Szkoła Podstawowa nr 18
Wiktoria Poleszczuk - Szkoła Podstawowa nr 18
Lena Ananicz - I Liceum Ogólnokształcące 
Julia Cimofiej - Zespół Szkół Gospodarczych 
Adrian Czarnota - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 
Sara Binkowska - Bursa Szkolna nr 2

Jeden z laureatów – Julia Cimofiej będzie reprezentowała nasze miasto w finale ogólnopolskim, który odbędzie się czerwcu w Warszawie. 

XXVI edycję Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” uświetniły wspaniałe występy wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu: Zespołu Diamenty, Ani Boruszki i Marcelego Józefowicza. 

Informacja o laureatach

ORZOŁ NIKOLA i  ANTONINA SAWICKA

uczennice Szkoły Podstawowej nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu. 

Nikola jest wolontariuszką od 4 lat, natomiast Antonina już 6 lat aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach dobroczynnych organizowanych przez szkołę, jak i inne organizacje. Dziewczęta biorą udział między innymi w kwestach ulicznych, zbiórkach charytatywnych organizowanych zarówno w szkole, jak i na terenie miasta np. Pierwszy Dzwonek, Światowy Dzień Walki z Głodem – Podziel się kanapką, zbiórkach żywności, licznych kiermaszach słodkości , Elbląskim Biegu Niepodległości itp. Uczestniczyły również w organizacji Jasełek dla podopiecznych  z DPS ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek  Rodziny Maryi, WOŚP.  Nie sposób wymienić wszystkich akcji w których Nikola i Antonina brały udział.

Za swoją działalność wolontarystyczną obie otrzymały podziękowania od:

- Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża;

- Bank Żywności ;

- Urząd Miejski w Elblągu i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – „IX Bieg Niepodległości”;

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Pani Katarzyna Zapolska.

MINCEWICZ ULA i POLESZCZUK WIKTORIA 

uczennice Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego.

Mimo, że uczennice  działają krótko w wolontariacie, bo Ula od 2 lat, a Wiktoria od 3 lat mają na swoim kącie naprawę wiele akcji, które były organizowane cyklicznie na terenie szkoły, jak i miasta. Przykładowymi akcjami szkolnymi są: Różowe Skrzynki,  aranżacja ściany SU i Rzecznika Praw Ucznia dla uczniów i darczyńców z SP 18, Projekt Zakątek Zimków. Wolontariuszki aktywnie uczestniczyły w zbiórkach żywności, kiermaszach słodkości na rzecz podopiecznych z hospicjum, dla seniorów z DPS Niezapominajka,  z DPS przy Elbląskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi, WOŚP oraz zbiórki karmy dla zwierząt. 

Za swoją działalność woluntarystyczną otrzymały podziękowania od: 

 - Regionalnego Centrum Wolontariatu;

- Hospicjum Elbląskiego;

- Szkolnego Koordynatora Stypendiów Świętego Mikołaja;

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 i nr 5 w Elblągu;

- Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”;

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zamkowej;

- Banku Żywności;

- Stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących pomocy „Od nowa..”;

- Domu Pomocy społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Kasprzaka;

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Pani Marzena Maślińska.

CIMOFIEJ JULIA

uczennica  Zespół Szkół Gospodarczych.

Jest wolontariuszką od 6 lat. Brała udział w wielu akcjach organizowanych przez szkolne koło Caritas. Uczestniczyła w świątecznych  zbiórkach żywności; Współpracowała z Elbląskim Hospicjum. Kocha zwierzęta więc i znajduje czas, aby wspierać Elbląskie Schronisko dla zwierząt. Co roku bierze udział w akcji Żonkilowe Pola Nadziei.  Uczestniczy w kwestach szkolnych i ulicznych na terenie naszego miasta. Prowadziła zajęcia z przedszkolakami i osobami niepełnosprawnymi. Czynnie wspierała akcje związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy;

Jest inicjatorką autorskiego projektu PRZYnitka – szyje pluszowe misie. Realizując ten projekt wykazała się pomysłowością, pracowitością i konsekwencją. Pozyskała środki finansowe na sprzęt do szycia organizując kiermasze. Materiały do szycia uzyskała od sponsorów i firm: Manufaktura Tkanin, Kameleon.pro itp. Pisząc prośby o wsparcie jej inicjatywy. Projekt został doceniony przez Zarząd i organizatora fundacji Zwolnieni z Teorii i wygrał główną nagrodę Złoty Wilk  za najlepszy projekt w formacie zbiórka charytatywna w Polsce.

Zorganizowała własną akcję, której celem była walka z edukacyjnym ubóstwem – założyła go na platformie Zwolnienie z Teorii.

Za swoją działalność otrzymała nagrody: 

- I miejsce w konkursie „Barwy Wolontariatu” – 2023 w Elblągu

- III miejsce w  konkursie „Barwy Wolontariatu” – 2023 w Olsztynie;

- Certyfikat Projektu Managment Principles – Zwolnienie z teorii;

- Dyplom ukończenia projektu PRZYnitka;

- Złoty Wilk za najlepszy projekt w formacie zbiórka charytatywna w Polsce;

Dyplomy:

- za systematyczne działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu w SP nr 19;

- za szczególne zaangażowanie w działalność charytatywną w SP 19 2019r. i 2017r.;

- Żonkilowe Pole – świadectwo – 2019r.

To właśnie ona będzie reprezentowała Elbląg w eliminacjach Ogólnopolskich w Warszawie, które odbędą się w czerwcu.

Opiekunem szkolnego koła wolontariatu jest Pani Anna Miecznikowska.

BINKOWSKA SARA

Zgłoszona do konkursu przez opiekunkę koła woluntarystycznego działającego przy Bursie Szkolnej  nr 2 panią Annę Grochocką.  

Od 7 lat aktywnie uczestniczy w akcjach i przedsięwzięciach wolontariackich:

Od dziecka pomagała mamie w akcjach fundacji, w której jej mama była prezesem Fundacja Braniewskie Dzieci – Dobro Powraca. Brała udział w zbiórkach pieniężnych na rzecz bezdomnych kotów. Była wolontariuszką podczas imprez charytatywnych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin ubogich. Była uczestniczką charytatywnego meczu siatkówki zorganizowanego w ramach Mikołajkowego Turnieju „Rodzice i Dzieci” przez klub Sparta Familii Cap;

Jest liderem grupy wolontariuszy w bursie. Sara systematycznie odwiedza niewidomą osobę mieszkającą w sąsiedztwie bursy. Angażuje się w akcje charytatywne na rzecz zwierząt z elbląskiego schroniska, organizowała akcję Góra Grosza. Brała udział w kiermaszu wypieków ciast zorganizowany na terenie bursy , a środki finansowe zostały przekazane jednej z rodzin mieszkających w Próchniku pod Elblągiem. Odwiedzała też podopiecznych DPS przy ulicy Pułaskiego w Elblągu. Pomagała podczas organizacji balów jesieni dla dzieci z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz dla dzieci ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych w Elblągu.

Była Nominowana  w konkursie Barwy Wolontariatu w Olsztynie i odebrała gratulacje z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

CZARNOTA ADRIAN

uczeń V klasy w Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. 

Należy do Szkolnego Koła Wolontariatu od 5 lat i aktywnie w nim się udziela. Bierze udział praktycznie we wszystkich imprezach i akcjach na terenie szkoły np.: Święto Dyni  2021-2023, Pożegnanie Jesieni/Powitanie Zimy 2021-2023, szkolne akcje Góra Grosza 2021-2024, szkolne akcje WOŚP 2022-2024, Otrzęsiny Klas Pierwszych, Mikołajki, Dzień Sportu itp.

Angażuje się w młodzieżowe projekty:

- uDostępniacze2.0 – konkurs na nakręcenie filmu promującego dostępność przestrzeni wszystkim osobom, w tym z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcyjnej 2021/2022;

- WŁĄCZ – festiwal form artystycznych na temat różnorodności społecznej 2022/2023;

- Aktywna Młodzież  2023/2024;

- reprezentuje szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta od 2022;

Otrzymał certyfikat: uczestnictwa w programie Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki w Elblągu oraz dyplom za udział w I Młodzieżowym Festiwalu Form Twórczych WŁĄCZ zorganizowana prze Fundację Wspomagania Wsi przy wsparciu Ambasady USA w Warszawie.

Opiekunem szkolnego koła wolontariatu jest Pani Katarzyna Wójcik.

ANANICZ LENA

uczennica klasy IV I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Działalność wolontarystyczna  to już  6 lat. 

W wolontariat angażuje się od 12 roku życia – jej mama zainicjowała spacery z psami 
z elbląskiego schroniska i ta współpraca trwa do dzisiaj. Obecnie nie tylko pielęgnuje 
i socjalizuje zwierzęta, ale również szuka domów dla zwierząt i domów tymczasowych. W  jej domu ma schronienie 4 psy i 7 kotów ze schroniska. Jej dom jest również domem tymczasowym dla suk ze szczeniętami oraz kocic, które się okociły.  Już w  szkole podstawowej wspierała akcje szkolnego wolontariatu.

Brała udział w przedświątecznych zbiórkach żywności na rzecz elbląskiego Banku Żywności, organizowała  kiermasze szkolne – książek na rzecz stypendystów Fundacji Św. Mikołaja, kiermasze ciast – na rzecz kupna upominków w akcji „Kryptonim Prezent”. Organizowała mikołajkowe zabawy dla dzieci z Ukrainy – Fabryka Dobra, uczestniczyła w  akcji pisania kartek i listów do Julii Stenki, małej dziewczynki, która walczy ze złośliwym nowotworem kręgosłupa. Organizowała zbiórki na egzoszkielet dla Alana Bartosza z Aleksandrowa. Oczywiście zbierała również artykuły do Świątecznych Paczek  Dla Zwierzaka – na rzecz zwierząt ze schroniska w Pasłęku, a także  jeździła na interwencje. Prowadzi profile społecznościowe schroniska w mediach.

Współpracuje z Fundacją PRO ANIMALS „Kocia Chatka” – pomaga przede wszystkim w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności fundacji.

Współpracowała przez kilka miesięcy ze Stowarzyszeniem „Psi Patrol” -  organizowała pomoc w sprowadzeniu zwierząt z ukraińskich schronisk w związku z wybuchem wojny. Między innymi przeprowadzała zbiórki funduszy na transport zwierząt z Ukrainy;

Otrzymała liczne podziękowania od:

- Stowarzyszenie „Fabryka Dobra”;

- Bank Żywności w Elblągu;

- Fundacji PRO ANIMALS „Kocia Chatka”;

- Schroniska z Pasłęka;

- Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu;

- Stowarzyszenia „PSI PATROL.”

Opiekunem szkolnego koła wolontariatu jest Pani Małgorzata Krasowska.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.