› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Czy zdecydujesz się posłać 6-latka do szkoły zamiast do przedszkola?

„Okrągły Stół”. Najmłodsi elbląscy radni mają głos. Czym zajmą się w obecnej kadencji?

› polityka ponad rok temu    12.06.2019
Marcin Mongiałło
komentarzy 0 ocen 1 / 100%
A A A
1 zdjęćCzłonkowie Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać. Od lewej: Dominik Jarosz, Anna Koronowska, Aleksandra Dąbrowska, Dominika Poździk, Aleksander SzulcCzłonkowie Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać. Od lewej: Dominik Jarosz, Anna Koronowska, Aleksandra Dąbrowska, Dominika Poździk, Aleksander Szulc fot. Marcin Mongiałło

Bedą zauważać, artykułować potrzeby młodych elblążan. Młodzieżowa Rada Miasta bardzo niedawno, bo pod koniec maja, zainaugurowała swoją działalność. Już dziś, 12 czerwca, będzie omawiać problemy i zastanawiać się nad rozwiązaniami, które mają na celu zwiększenie udziału młodzieży w życiu naszego miasta i lokalnej społeczności. O godz. 14.00 w Ratuszu Staromiejskim rozpocznie się lokalne forum dyskusyjne w formie "Okrągłego Stołu", w którym wezmą udział członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga oraz przedstawiciele władz samorządowych. Głównym tematem dyskusji będzie „Budżet Obywatelski w Elblągu – wpływ i udział młodych elblążan”, choć z pewnością omawianie będą również inne zagadnienia.

Przypomnijmy, że 30 maja 2019 r. o godz.12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego rozpoczęła się pierwsza, inauguracyjna sesja nowo powołanej Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga. Uroczyste ślubowanie złożyło 41 nowych radnych, choć teoretycznie mogło ich być aż pięćdziesięciu sześciu.

56 radnych byłoby, gdyby wszystkie szkoły wykorzystały wszystkie mandaty. W przypadku, gdy w danej szkole nie ma tylu chętnych n ile pozwala statut, to rada działa w pomniejszonej ilości. Faktyczna liczba radnych wynosi około 41, choć może to ulec zmianie

– wyjaśniła nam  nowa przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Aleksandra Dąbrowska z II LO w Elblągu. 

Poprzednie rady skończyły jak skończyły, ale myślę, że z nami będzie inaczej. Już mamy duże wsparcie ze strony Urzędu Miasta, ze strony Rady Miejskiej, ze strony prezydenta, ze strony Euroregionu Bałtyk oraz ze strony naszych opiekunów. Widać, że chcą nas słuchać. Zależy nam no obustronnej współpracy

– poinformowała Aleksandra Dąbrowska.

Projekt, w ramach którego wyjeżdżamy do innych państw, np. do Danii, Szwecji, umożliwia nam wszechstronny rozwój. Poznajemy tamtą kulturę, podpatrujemy jak działają młodzi, widzimy co możemy przenieść stamtąd tutaj.  Również w Polsce podpatrujemy młodzieżowe rady z Iławy, Dzierzgonia, Gdyni i Nowego Miasta Lubawskiego. Poznajemy jak tam działali, jakie tam mieli pomysły. Widzimy, co tam zadziałało, a co nie zadziałało, obserwujemy co możemy zaadoptować w Elblągu. Każda z tych rad jest inna. Mają różne pomysły, działają w innych kierunkach, ale każda  nich jest wyjątkowa

– dodała Aleksandra Dąbrowska.

Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać. Od lewej: Dominik Jarosz, Anna Koronowska, Aleksandra Dąbrowska, Dominika Poździk, Aleksander Szulc, fot. Marcin Mongiałło, Elblag.net

Myślę, że jeżeli będziemy mówili donośnym głosem, będziemy starali się być słyszani, to te projekty, które będziemy przedstawiać – niewielkie co prawda, ale dla młodych elblążan – pomogą nam w codziennym życiu. Będą cieszyć 

– powiedział Dominik Jarosz, reprezentujący w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Szkołę Podstawową nr 19.

Spróbujemy stworzyć to, co sprawdzi się w naszych warunkach, z tym że chyba nie w tym budżecie obywatelskim, ale w przyszły. Zobaczymy. Na pewno damy od siebie wszystko, żeby to powstało.

Zadaliśmy pytanie o długość kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga. Przypomnijmy, że wynosi ona 2 lata. Okazuje się, że jest to dobry, optymalny okres dla funkcjonowania młodych ludzi w samorządzie.

Jeśli mielibyśmy dłuższe kadencje, np. trzyletnie, to najstarsze osoby, które mogłyby kandydować, byłyby uczniami klas pierwszych licealnych, bo de facto gdyby kandydował ktoś z trzeciej liceum, to przed skończeniem kadencji pojechałby na studia. W ten sposób rada by się rozpadła. Dlatego też bardzo się cieszymy, że mamy osoby ze szkół podstawowych, ponieważ one wnoszą do naszej rady dużo pomysłów, dużo energii i – przede wszystkim – kiedy nas już nie będzie, to one będą działać nadal

– wyjaśniła Aleksandra Dąbrowska.

Już dziś, 12 czerwca 2019 r., w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbędzie się pierwsze tego typu lokalne forum dyskusyjne w formie "Okrągłego Stołu", które jest częścią projektu Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku, realizowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk, w którym Gmina Miasto Elbląg pełni rolę partnera Stowarzyszonego. Ogólną ideą tego programu jest zwiększenie udziału młodzieży w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym oraz wzmocnienie potencjału lokalnych i regionalnych podmiotów w dziedzinie polityki młodzieżowej i zrównoważonego rozwoju. Planuje się dążenie do wzmocnienia współpracy transgranicznej między młodymi ludźmi w krajach partnerskich. Celem ma być opracowanie przyszłych planów zwiększenia udziału młodzieży w życiu lokalnym i transgranicznym w regionie Południowego Bałtyku.   

Podczas "Okrągłego Stołu" będziemy omawiać problemy typu dlaczego tak mało młodych ludzi głosuje w wyborach; co możemy robić, żeby to usprawnić; jaka jest rola MRM w tym, żeby promować głosowanie nad budżetem obywatelskim; kto może nam pomóc w razie, gdyby jakiś z naszych projektów przeszedł. Będziemy omawiali to pod każdym możliwym aspektem. W "Okrągłym Stole" wezmą udział przedstawiciele władz miasta. 

– poinformowała nas Aleksandra Dąbrowska. 

Jakie pomysły mają młodzi elblążanie?

Ja sobie postawiłam za punkt honoru doprowadzenie do powstania w naszym mieście wymiennikowni – miejsca spotkań młodych ludzi. Pragnę zrobić wszystko w celu, aby ona powstała. Zobaczymy, jaki będzie odbiór tego pomysłu w naszej radzie

 – zakomunikowała Aleksandra Dąbrowska. 

Wiemy już, ze takie miejsce znajduje sie w Gdyni i znakomicie funkcjonuje. Młodzi ludzie bardzo chętnie z niego korzystają.

Dominika Poździk z II LO w Elblągu, Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta, ma szereg pomysłów ekologicznych, które chciałaby wdrożyć w życie.

Ochrona środowiska należy do moich pasji, zainteresowań. Oczywiście będę się angażować również w inne aspekty, ale realizacja tych punktów należy do moich głównych celów, bo różne projekty nie przejdą bez czystości na naszych ulicach.

 

Jedną z moich propozycji jest wymienienie miejskich śmietników z plastikowych na kamienne, które nie tylko miałyby na celu zapewnienie czystości, ale również miałyby walor zwiększający bezpieczeństwo, szczególnie jeśli stałyby w okolicach przejść dla pieszych. Chciałabym również zwrócić uwagę na to, żeby polepszyć usytuowanie, rozmieszczenie tych śmietników na obszarze naszego miasta. Oczywiście będę również dążyć do tego, żeby było ich więcej. W tej chwili pod względem ich rozmieszczenia są dziury i czasem, żeby wyrzucić papierek musimy przejść setki metrów, zmieniając naszą trasę.

 

Chciałabym także wdrożyć w życie akcję, która propagowałaby sprzątanie po psach, choć nie chodzi wyłącznie o ten aspekt. Nasze parki nie są wykorzystywane tak jak w wielu innych krajach. Myślę głównie o Wielkiej Brytanii, gdzie w parkach ludzie spędzają większość czasu, kiedy jest ciepło. My niestety nie mamy takiej możliwości, także z uwagi brak czystości w tych miejscach, co wynika także z tego, że nasze parki nie są sprzątane zbyt często

– pokrótce przedstawiła swój program Dominika Poździk, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Elblągu. 

Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest ekologia i na pewno uczynimy jak najwięcej w tym kierunku,żeby Elbląg był coraz czystszym miastem. Mamy oczywiście też wiele innych pomysłów, jak ustawienie biletomatów, jak odnowienie muszli koncertowej w parku Dolinka, zadbanie o prawa uczniów., zorganizowanie festiwalu filmów amatorskich, festiwalu muzycznego. Chcielibyśmy rozszerzyć to, co dzieje się w I Liceum Ogólnokształcącym, na całe miasto   

– dodała Aleksandra Dąbrowska.

Aleksander Szulc ze Szkoły Podstawowej nr 18 zaproponował ustawienie w Elblągu butelkomatów:

Chciałbym zaprezentować jeszcze jeden pomysł, który jest już realizowany w dużych miastch, m.in. w Katowicach i Wrocławiu. To są maszyny, które są montowane m.in. w szkołach. Ze względu na to, że plastikowe butelki są wyrzucane w różnych miejsach a okres i rozpadu wynosi nawet 250 lat, to w wielu miastach możemy je wrzucić do specjalnej maszyny i w zamian za to otrzymujemy pieniędze.

Młodzi radni zgłaszali wiele innych pomysłów.  

Mi osobiście w szkołach brakuje wyposażenia sal chemicznych, fizycznych, dlatego, że po reformie szkoły nie sa przygotowane do tego, żeby takie klasy odpowiednio wyposażyć. Przynajmniej taka jest sytuacja w mojej szkole

– zwrócił uwagę Dominik Jarosz (SP nr 19).

Tak, to prawda. W ostatnim okresie czasu dofinansowanie ze środków europejskich jest przeznaczane na szkoły średnie albo na rozwój klas od 1 – 3, natomiast większość szkół podstawowych, w których są od niedawna klasy są 7 i 8 klasy nie są przystosowane do taj dużej liczby młodych ludzi

– dodał Aleksander Szulc (SP nr 18).

Podczas gdy w wielu podstawówkach jest tłoczno u nas w liceum jest bardzo luźno. Nawet jeśli dojdzie dodatkowy rocznik będzie luźniej niż w czasie, gdy szłam do pierwszej klasy gimnazjum. Było wtedy sześć roczników. W tej chwili, kiedy przyjdą dwa dodatkowe roczniki, to będą łącznie cztery roczniki, więc będzie bardzo luźno 

– zauważyła Aleksandra Dąbrowska.

Myślę, że w każdym mieście jest potrzebna taka rada. Większość młodzieży myśli, że Elbląg to jest dziura. Tak mówią młodzi ludzie. Nie ma takiego miejsca, gdzie młodzież mogłaby się spotykać, gdzie młodzi ludzie mogliby się zintegrować. Myślę, że to jest bardzo potrzebne. Dorośli o takich sprawach nie myślą, gdyż na co dzień nie mają tego typu problemów 

– dodała Anna Koronowska ze Szkoły Podstawowej nr 19, która – podobnie jak pozostali młodzieżowi radni – również będzie zabiegać o stworzenie miejsca spotkań młodych elblążan.

Nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki za inicjatywy młodych przedstawicieli naszego miasta.

 • Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać. Od lewej: Dominik Jarosz, Anna Koronowska, Aleksandra Dąbrowska, Dominika Poździk, Aleksander Szulc
ilość zdjęć 1 dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 4

 • 4
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.